Informatie voor leerkrachten

La Luna Learning Adventures heeft uniek lesmateriaal ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen van de basisschoolleeftijd. Het bijzondere van de lesmodules van La Luna Learning Adventures is dat deze langere tijd en structureel inzetbaar zijn als verrijking. De modules zijn thematisch van aard en omvatten een breed scala aan onderwerpen, vakgebieden en werkvormen, waardoor ze zeer afwisselend, vernieuwend en uitdagend zijn en blijven.

Dit lesmateriaal voldoet uiteraard aan alle theoretische vereisten met betrekking tot goed verrijkingsmateriaal en heeft zijn basis in de jarenlange praktijkervaring van La Luna. Het kan ingezet worden in klas, plusklas en bij thuisonderwijs.

In de loop van de jaren hebben wij regelmatig verzoeken gekregen van basisscholen voor verrijkingsmaterialen, die 'anders' zijn, niet 'meer van hetzelfde'. Tegelijkertijd bleek het niet eenvoudig te zijn om lesmaterialen te maken die én nieuw en uitdagend zijn én die voor de leerkracht goed te begeleiden zijn. Als je kinderen in nieuwe onderwerpen wilt laten 'duiken', wordt het voor leerkrachten soms heel omslachtig om ze daarin te begeleiden. Juist met behulp van verrijkingsmaterialen wil je ze hun grenzen laten verkennen en daarbij hebben ze hulp en begeleiding nodig. Hoogbegaafde kinderen zijn geen wonderkinderen en leerkrachten zijn ook geen alleskunners. 

Doel van deze website is dus tweeledig: aan de ene kant het aanbieden van verrijkende en verdiepende lesmaterialen. Aan de andere kant willen we leerkrachten zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Dat proberen wij zoveel te doen met behulp van feedback en evaluaties op drie niveaus, waarbij deze feedback verzameld wordt voor de leerkracht en geprint kan worden. Daarnaast kunnen leerlingen tijdens het werken online hulp vragen middels een chat- en mailfunctie. Meer informatie over de achtergrond en werking van deze website is te vinden onder het kopje Info voor leerkrachten/Deze website.

Informatie over hoogbegaafdheid en hoe hoogbegaafdheid zich kan uiten bij leerlingen vind je hier: Info voor leerkrachten/Hoogbegaafdheid in de klas.

Praktische informatie over deze website vind je hier: Info voor leerkrachten/Gebruikstips.