Het bestuur van de stichting

Mw. A. Lehmann, voorzitter

Mw. E. Dittrich, secretaris/penningmeester

Mw. M. Heijltjes, lid

Het bestuur is onbezoldigd.