Doelstellingen van de stichting

1.

Het aanbieden van online verrijkingsmateriaal dat een volwaardig onderdeel is van een programma op maat voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in basisonderwijs, thuisonderwijs en schakelklassen.

2.

Het aanreiken van voldoende data en expertise voor de begeleiding van deze leerlingen ook voor scholen die,  hetzij door gebrek aan tijd of door gebrek aan ervaring,  (nu nog) niet volledig in staat zijn om leerlingen met meer- en hoogbegaafdheidsproblematiek op een goede manier te begeleiden.

3.

Zorgen dat dit geheel betaalbaar is voor alle scholen in NL en Vlaanderen (dat wil zeggen voor scholen in grote koepels, maar ook voor kleinere individuele scholen) en daardoor de kansengelijkheid voor deze kinderen op alle scholen te vergroten. Ook zorgen dat het platform betaalbaar is voor kinderen die niet meer naar school gaan en thuiszitten.

4.

Wij willen daarmee ook een bijdrage leveren aan het voorkomen dat deze leerlingen door hun problematiek uitvallen uit het reguliere onderwijs en als ze uitgevallen zijn een programma op maat bieden voor thuisonderwijs.