De visie van La Luna en LLLA

La Luna Learning Adventures is ontstaan uit de jarenlange praktijkervaring van Coachings- en adviesbureau La Luna in Maastricht. La Luna begeleidt hoogbegaafde kinderen, adolescenten en volwassenen. Voorwaarde voor een succesvolle begeleiding is de bereidheid om actief deel te nemen en het is dan ook van essentieel belang om te luisteren naar de beleving van de persoon in kwestie. Die beleving staat namelijk centraal.

Hoogbegaafden denken en voelen anders en ervaren hun omgeving ook op een andere manier. We noemen dit voor het gemak ‘beleven’. Hoogbegaafden ‘beleven’ anders dan de meeste mensen. Hun emoties zijn intenser, hun gevoeligheden groter, hun gevoel van onrecht heftiger, hun verwachtingen hoger. Dit maakt dat ze het gedrag van anderen vaak niet kunnen plaatsen en zich snel ‘in de steek gelaten’, ‘gepest’, ‘aangevallen’ of ‘vernederd’ voelen. Andersom geldt het ook: de omgeving van een hoogbegaafde snapt vaak niet waarom hij of zij zo ‘overdreven gevoelig’ reageert, zo ‘boos kan worden om een grapje’ of iets zo ‘verkeerd op kan vatten’. Geen wonder dat een hoogbegaafde zich vaak anders, vreemd en een buitenstaander voelt.

Zo bezien vormt hoogbegaafdheid dus vaak een ‘communicatieprobleem’ met de omgeving en daardoor ontstaand onbegrip. Een hoogbegaafd kind kan ‘blokkeren’. Een aanleiding voor een blokkade kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld onduidelijkheid over wat het moet doen, een (oneerlijke) terechtwijzing, kattig gedrag van andere kinderen, verlegenheid of angst om iets verkeerds te doen. Een gevoel van onrecht, verdriet, boosheid, verlegenheid overvalt het kind, waardoor het (even) ‘niet verder’ kan met zijn werkblad, opdracht, spel, voetbaltraining e.d. Deze blokkades worden vaak niet begrepen, niet door het kind zelf en niet door de omgeving (ouders, leerkrachten, trainers) en daardoor wordt het kind ook maar zelden geholpen. Wil je meer weten over blokkades zie Over ons/Over la luna

Vaak is er ook sprake van een onvoldoende afgestemd(e) onderwijsaanbod of (bij volwassenen) werkomgeving. Wij gaan dan ook altijd in gesprek met scholen om het onderwijsaanbod af te stemmen op de leerling. Ook daarbij is de communicatie van wezenlijk belang. Ieder kind is anders en ook hoogbegaafde leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Daarom vinden wij voortdurende evaluatie van het denk- en leerproces erg belangrijk. Kinderen kunnen daarmee aangeven wat zij prettig of juist niet leuk vinden. Tegelijkertijd kan de leerkracht ook zien waar de frustratiegrenzen van de kinderen liggen en waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Zie hiervoor Info leerkrachten/Deze website