Gebruikstips voor leerkrachten

La Luna Learning Adventures werkt met een jaarabonnement. Leerlingen krijgen een eigen inlogcode. Door middel van een eenvoudig dashboard kan een coördinator/leerkracht een module kiezen voor iedere leerling. Via dit dashboard is de leerkracht ook in staat om de voortgang en evaluatie van ‘zijn’ leerlingen te monitoren en te printen. De modules zijn uitgebreid en bieden wekenlang leerplezier.

Als je school zich bij ons aanmeldt vragen wij om een iemand aan te stellen als La luna coördinator. Wij maken dan een leeromgeving voor de school aan. De coördinator heeft vervolgens de mogelijkheid om:

 • leerlingen toe te voegen (met hun eigen inloggegevens);
 • leerkrachten toe te voegen en deze aan de leerlingen te koppelen, zodat zij de vorderingen van de leerlingen kunnen volgen;
 • een module/cursus klaar te zetten voor een leerling. 

Bekijk hier een korte informatievideo

Belangrijke tips voor het gebruik van La Luna Learning Adventures

    Zet maar één module per leerling aan.

De modules van La Luna Learning Adventures zijn bedoeld om (hoog)begaafde leerlingen uit te dagen. Er zijn veel verschillende soorten opdrachten van verschillende niveaus. Er worden toetsen geleerd, er zijn creatieve opdrachten en open opdrachten die ingestuurd moeten worden.

Vroeger of later lopen leerlingen tegen opdrachten aan waar ze stress van krijgen: die ze te moeilijk vinden, waarvoor ze een lage score krijgen of die ze gewoon niet begrijpen. Hierdoor kan een kind blokkeren, waardoor het even niet meer verder kan.

Die stress is functioneel. Het is belangrijk dat een kind probleemoplossend leert denken en handelen. Het moet leren hoe te handelen bij zo’n blokkade. Het kan de leerkracht of een medeleerling inschakelen en het kan ons om hulp vragen.

Als een kind dat vastloopt meerdere modules tegelijk toegewezen krijgt, kan het  gaan ‘hoppen’. Als het in een module moeilijk wordt, kan het in een andere module gaan beginnen. Hierdoor worden de echte leerpunten uit de weg gegaan en missen we kansen in het leerproces.

Natuurlijk is het mogelijk dat er een verkeerde module toegewezen wordt. Als een leerling meerdere keren aangeeft dat iets heel makkelijk of heel moeilijk of totaal niet leuk is, is het zaak om even in gesprek te gaan. Hoe is zijn werkhouding? Waarom vindt hij het moeilijk of niet leuk? Dit zijn momenten om het leerproces te sturen. Eventueel kan er in overleg met de leerling een andere module aangezet worden.

Ruim voldoende tijd in om te werken.

De opdrachten in de modules zijn uitgebreid. Het verdient dan ook aanbeveling om een leerling langere tijd (30 tot 45 minuten) met het programma te laten werken.

    Bespreek van tevoren met de leerling de volgende punten.

 • Welke module ze toegewezen krijgen en dat ze die helemaal gaan maken.
 • Dat ze altijd aan ons hulp mogen en ook moeten vragen als ze vastlopen en dat dit een leerpunt is voor denkkinderen.
 • Dat ze eerst zelf een antwoord moeten geven. Als dit niet goed is terug kijken in de tekst en nog eens proberen. Daarna mogen ze pas het goede antwoord bekijken. Vervolgens moeten ze nadenken of ze het goede antwoord begrijpen.
 • Dat ze de module in de juiste volgorde doorlopen. Er is een volgorde en die is er niet voor niets. Als ze ons om hulp hebben gevraagd, kunnen ze natuurlijk wel alvast met de volgende opdracht verdergaan.
 • Dat ze alles maken, invullen en inzenden. (Als ze dat niet doen krijgen ze ook geen eindcijfer en geen badge.)
 • Dat ze ook de evaluaties maken en insturen, omdat dit inzicht geeft in hun leer-denkproces.
 • Dat leerkracht en/of coördinator zo nu en dan een gesprekje met ze voert om het proces te evalueren.

    Onze hulp op afstand

 • Kinderen kunnen tijdens schooluren per chat of mail vragen stellen. Wij zijn online om zo snel mogelijk te helpen als ze vastlopen.
 • Een leerkracht kan altijd even meekijken met de chat of deze nalezen.
 • Leerlingen kunnen niet met elkaar chatten.

Wij kunnen in principe meekijken met leerlingen. Wij kunnen dus ook (als de leerkracht dit wenst) een seintje geven als een leerling lang vastzit, niet inlogt, niets inlevert, maar ook geen hulp vraagt. We doen dit alleen als de coördinator aangeeft hier behoefte aan te hebben.  

Terug naar Info leerkrachten