Stichting Learning Adventures

Stichting Learning Adventures is opgericht om La Luna Learning Adventures te vervangen. Door een stichting te worden, is het duidelijker dat wij geen winstoogmerk hebben. Stichting Learning adventures heeft als belangrijkste doelstelling om het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs te verrijken en dit tegen een zo laag mogelijke prijs te doen. 

U vindt hier alle informatie over de Stichting, haar doelstellingen, activiteiten en bestuurleden.