Stichting Learning Adventures

Stichting Learning Adventures is opgericht op 15 november 2023. Door een stichting met ANBI status te worden, is het duidelijker dat wij geen winstoogmerk hebben. Stichting Learning adventures heeft als belangrijkste doelstelling om het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs te verrijken en dit tegen een zo laag mogelijke prijs te doen. 

U vindt hier alle informatie over de Stichting, haar doelstellingen, activiteiten en bestuurleden.