Onze hulp en begeleiding

Onze website is uniek. Uniek in de modules die worden aangeboden en uniek in de begeleiding die wordt gegeven. Hieronder beschrijven we kort op welke manieren leerkracht en leerling door ons worden geholpen. 

1. Workshops/rondleidingen online

Introductie workshop voor scholen en begeleiders: Ter oriëntering of introductie van onze website en haar mogelijkheden.

Workshop voor leerlingen en hun begeleiders: We lopen met de leerlingen en hun begeleiders de website door en laten ze zien hoe alles werkt. 

Deze workshops zijn gratis en kunnen aangevraagd worden via mail: info@laluna-learningadventures.nl.

2. Online hulp via chat en mail

Als een hoogbegaafde leerling tegen een probleem oploopt of iets niet begrijpt, is er het risico dat hij of zij blokkeert. Het team van La Luna Learning Adventures staat online paraat tijdens schooltijden om zo snel als mogelijk te helpen. Daartoe hebben we een chatfunctie in het leven geroepen.

De ervaring leert dat veel hoogbegaafden het lastig vinden hulp te vragen. Het is daarom belangrijk als leerkracht te wijzen op onze chatfunctie. We merken dat het helpt de kinderen online (zie workshop voor leerlingen en hun begeleiders) een keer gezien te hebben. Meestal is de eerste keer chatten lastig, maar gaat het daarna veel makkelijker. 

Wij zijn ook per mail bereikbaar (info@laluna-learningadventures.nl). Wij proberen leerkrachten zo snel mogelijk te helpen als ze moeilijkheden ondervinden met accounts, inloggen of met andere zaken. 

3. Contact over leerlingen

Sommige opdrachten worden 'ingezonden'. Ons team kijkt die opdrachten na en geeft de kinderen feedback op hun inzending. We letten daarbij ook op de 'valkuilen', bijvoorbeeld te korte of incomplete antwoorden, slordige spelling, slordige werkverzorging. Deze feedback kan de leerkracht ook inzien.

Het is mogelijk de leerkracht op de hoogte te brengen van opvallende en terugkerende fouten in het werk van de leerling. Ook als we zien dat leerlingen niet verder komen, kunnen we de school hierover informeren. Dit doen we alleen als de school er expliciet om vraagt.