La Luna Learning Adventures

La Luna Learning Adventures is ontstaan vanuit de jarenlange praktijkervaring van La Luna Coaching en advies voor hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen in Maastricht. 

La Luna heeft al coachingsklassen voor basisschoolleerlingen sinds 2005. Veel kinderen die door ons begeleid worden, zijn in de loop van de tijd vastgelopen in het regulier onderwijs en zijn het plezier in leren kwijtgeraakt. La Luna Learning Adventures ontwikkelt lesmaterialen die bedoeld zijn om leren weer leuk te maken. Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen de regie over hun leerproces weer in eigen handen kunnen nemen. Ze leren leren en ze ontdekken, samen met de leerkracht, wat hun specifieke onderwijsbehoefte is. Zo kunnen we daar gezamenlijk proberen in te voldoen. 

We zijn onze materialen zelf gaan ontwikkelen, omdat er ons inziens onvoldoende uitdagende materialen waren voor hoogbegaafde kinderen. Tegelijkertijd vroegen leerkrachten en ouders van de kinderen die bij ons in begeleiding waren regelmatig om materialen die in de klas ingezet zouden kunnen worden als verrijking. Zo ontdekten we, dat er eigenlijk maar weinig geschikte materialen waren, maar ook dat de eisen waaraan deze idealiter moeten voldoen behoorlijk ingewikkeld zijn. Hoogbegaafde kinderen zijn geen wonderkinderen en zij hebben om hun onderwijsbehoefte op maat goed vorm te geven begeleiding nodig op leergebied en op sociaal-emotioneel gebied. 

Zo zijn we onze lesmaterialen in modulevorm gaan gieten, zodat deze in de klas ingezet konden worden. Door met leerkrachten en kinderen in gesprek te gaan zagen we echter dat er nog meer moeilijkheden waren: de onderwerpen die werden behandeld waren dusdanig van aard, dat een leerkracht zich hier ook in moest verdiepen om kinderen die vastlopen te helpen. Het inzetten in een klas, wat eigenlijk onze bedoeling was, ging vaak niet goed. Alleen met een (plus)leerkracht die voldoende tijd kon vrijmaken om de kinderen te begeleiden bereikten we resultaat. 

Om dit probleem aan te pakken zijn we dus nu digitaal gegaan en is La Luna Learning Adventures in het leven geroepen met een heel eigen concept. We hopen dat we nu samen met de leerkracht een mooi lespakket én voldoende begeleiding aan kunnen bieden. 

Terug naar Over ons