Lesmateriaal voor hoogbegaafden

La Luna Learning Adventures heeft uniek lesmateriaal ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen van de basisschoolleeftijd. Het bijzondere van de lesmodules van La Luna Learning Adventures is dat deze langere tijd en structureel inzetbaar zijn als verrijking. De modules zijn thematisch en vakoverstijgend en omvatten een breed scala aan onderwerpen, vakgebieden en werkvormen, waardoor ze zeer afwisselend, vernieuwend en uitdagend zijn en blijven.

Zinvolle verrijking

Wanneer er onderkend wordt dat een kind een aangepast lesprogramma nodig heeft, wordt er al snel iets uit een ‘klapper getrokken’. Oudere kinderen krijgen vaak de opdracht een werkstuk te maken. Een werkstuk maken is leuk, maar dan moet je wel weten hoe je het aanpakt én er moeten duidelijke eisen aan worden gesteld. Verrijkingsopdrachten moeten besproken en geëvalueerd worden, anders mis je de kans op groei en is verrijking bezigheidstherapie. Het helpt een kind dan nauwelijks meer plezier te krijgen in leren of om zijn grenzen te verkennen en te leren leren.

Wat is dan wel zinvolle verrijking? Het moet allereerst leerlingen prikkelen en motiveren om te leren. Een mogelijkheid daartoe is de leerstof in een kader of context te plaatsen: waarom is het belangrijk om te leren? Onze favoriete manier om dit te doen is door het vertellen van een verhaal. Een verhaal neemt een kind mee, maakt het nieuwsgierig en enthousiast én plaatst een context waarin er geleerd gaat worden.

Een tweede manier om verrijking zinvol te maken is om binnen een context te laten zien dat er heel veel verschillende kennis belangrijk is: dus een onderwerp vakoverstijgend te benaderen. Hiermee laat je zien dat in de wereld heel veel zaken met elkaar samenhangen en dat veel soorten kennis zinvol zijn binnen een bepaalde context.

Ontwikkelen van een goede leer- en werkattitude

Naast de inhoud die moet uitnodigen om te leren, zijn er nog een aantal zeer belangrijke zaken. Het is belangrijk om de instrumenten te hebben om kennis op te doen. Je kunt deze instrumenten grofweg in twee categorieën verdelen: leren leren (hoe pak je het leren aan: hoe en hoe vaak leer je teksten en woordjes, hoe vat je samen, hoe oefen je sommen) en executieve functies:  leren plannen en organiseren, prioriteiten stellen, leren doorzetten als iets niet vanzelf gaat.

Leren leren bestaat uit een set vaardigheden die veel hoogbegaafden helaas nauwelijks (hoeven te) ontwikkelen op de basisschool. Met behulp van hoogstaand verrijkingsmateriaal lopen deze kinderen tegen de grens aan van wat ze al kunnen en leren ze stappen zetten in hun onderwijsproces.

In het basisonderwijs wordt al veel aandacht geschonken aan executieve functies en dat is op zich prima. Voor hoogbegaafde leerlingen is het echter noodzakelijk dat ze ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Als je de lesstof interessant vindt krijg je de executieve functies veel makkelijker in je systeem.