Lesmateriaal voor hoogbegaafden

Wanneer iemand een IQ heeft van boven de 130 noemen we diegene hoogbegaafd. Ongeveer 2,5% van de kinderen in Nederland is hoogbegaafd. Klinkt positief; een kind dat goed kan leren. Maar voor deze kinderen blijft leren niet lang een uitdaging, omdat de stof die ze op school behandelen onder hun niveau is. Hoogbegaafden hebben extra uitdaging nodig om nieuwe dingen te leren. La Luna Learning Adventures biedt hoogbegaafde kinderen deze mogelijkheid. Wij hebben verschillende modules met lesmateriaal voor hoogbegaafden. Benieuwd naar wat voor soort lesmateriaal voor hoogbegaafden we bieden? En voor welke leeftijdscategorie dit is? Wij vertellen je er meer over!

Extra uitdaging met lesmateriaal voor hoogbegaafden

Zoals we net hebben uitgelegd hebben hoogbegaafden meer uitdaging nodig om te leren op hun eigen niveau, en niet dat van leeftijdsgenoten. Dit komt omdat de stof die zij op school leren onder hun niveau is. Hoogbegaafden denken vaak erg moeilijk, waardoor te makkelijke opdrachten juist lastig worden. Zo komen hoogbegaafden vaak wel op het juiste antwoord, maar niet op de manier die de leraar bedoelt. Daarop worden ze afgerekend. Op deze manier worden de hoogbegaafde kinderen erg onzeker. Wij willen dit voorkomen. Ook willen we werk uit handen nemen van de leraren. Wanneer een hoogbegaafd kind naar de leraar toe komt met uitdagende en diepgaande vragen over andere onderwerpen dan de lesstof, reageren leraren daar vaak kortaf op i.p.v. er echt op in te gaan. Dit is natuurlijk niet erg, want hier hebben ze vaak geen tijd voor ingepland. Met ons lesmateriaal voor hoogbegaafden hopen wij leraren werk uit handen te nemen en hoogbegaafde kinderen uit te blijven dagen om te leren.

Leerdoelen voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben dus vaker moeite met sociale vaardigheden. De leerdoelen van deze kinderen wijken vaak af van dat van andere kinderen in hun leeftijdscategorie. Waar andere kinderen willen leren om te schrijven of om breuken op te lossen willen hoogbegaafden meer. Leerdoelen die hoogbegaafden kunnen hebben zijn bijvoorbeeld leren samenwerken, leren plannen en het leren jezelf te kunnen beheersen wanneer iets niet gaat zoals het kind dat wil. Omdat taken van leeftijdgenoten vaak te makkelijk zijn voor hoogbegaafde kinderen, is het belangrijk het hoogbegaafde kind te blijven motiveren en uitdagen om nieuwe dingen te leren. Ze zijn vaak geïnteresseerd in hele diepgaande onderwerpen. Daarom bieden wij lesmateriaal voor hoogbegaafden over verschillende onderwerpen, die deze kinderen vaak aanspreken.

Lesmateriaal voor hoogbegaafden van La Luna

Wij bieden lesmateriaal voor hoogbegaafden vanaf groep vier t/m groep 8. Het lesmateriaal voor hoogbegaafden is ingedeeld in verschillende modules. Iedere module gaat over een ander onderwerp. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend en spreken hoogbegaafden vaak aan. Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen van modules voor verschillende leeftijdsgroepen:

  • Groep 4/5:       De verdwenen mummie van Hapje Soep, krokodillen.
  • Groep 5/6:       Micro-organismen (ook een deel 2), goden, griezels en ander gespuis.  (ook een deel 2)
  • Groep 7/8:       Het oude museum (ook een deel 2), Braveheart (ook een deel 2)
  • Groep 8:          Dieren denken (ook een deel 2 in 2021)

Ben jij nu benieuwd geworden naar de inhoud van deze modules? Neem dan eens een kijkje in onze Modules. En wie weet kunnen we jouw hoogbegaafde kind verder helpen zich te ontwikkelen en hem of haar uitdaging te bieden om te leren met onze leuke opdrachten!