Dieren denken (deel 1)

Veel mensen vinden zichzelf beter dan dieren. Wij kunnen immers denken! Maar is ons vermogen om te denken wel zo speciaal? Hebben (andere) dieren geen geheugen? Kunnen dieren niet nadenken over wat hun acties voor een gevolgen hebben? En nemen dieren geen ‘overwogen’  beslissingen?

Steeds meer mensen denken van wel. Het is voor hen niet de vraag of dieren kunnen denken, maar veel meer hoe dieren denken!

Daar gaat deze module over. We gaan kijken naar de verschillen én de overeenkomsten tussen de hersenen van dieren en mensen. We gaan kijken naar verschillende dieren en wat ze allemaal kunnen. Wij gaan onderzoeken hoe wetenschappers dit hebben onderzocht. 

Vakgebieden: Rekenen, taal, natuur/biologie, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, Engels, filosofie, denkopdrachten, creatieve opdrachten, studievaardigheden.

Groep 8 +