Dieren denken (deel 2)

Voordat je aan deze module begint,  dien je deel 1 afgerond te hebben.

In dit deel van Dieren denken gaat het over kraaiachtigen, Latijnse namen, werktuiggebruik, samenwerking, cultuur en emoties. Het verschijnt in de loop van dit schooljaar.

Vakgebieden: Rekenen, taal, natuur/biologie, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, Engels, Zweeds, filosofie, denkopdrachten, creatieve opdrachten, studievaardigheden.

Groep 8 +