Dieren denken (deel 2)

Voordat je aan deze module begint,  dien je deel 1 afgerond te hebben.

In deel 2 van Dieren Denken bestuderen we verder in hoeverre dieren en mensen op elkaar lijken en hoe wetenschappers dit onderzoeken. We zoomen in op werktuiggebruik, samenleven, samenwerken, cultuur, emoties, leren, op goed en kwaad in het dierenrijk en nog veel meer. We eindigen zoals we begonnen zijn in deel 1: Hoe kijk je nu aan tegen dieren? Welke rechten moeten dieren krijgen? En kunnen wij op een verantwoorde manier met dieren omgaan zonder hen en onszelf schade te berokkenen? 
Vakgebieden: Rekenen, taal, natuur/biologie, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, Engels, Zweeds, filosofie, denkopdrachten, creatieve opdrachten, studievaardigheden.

Groep 8 +