Deze module gaat over economie. Je hebt dat woord vast wel eens gehoord, maar wat wordt ermee bedoeld? Misschien denk je aan winkels en fabrieken, aan dingen maken en verkopen. Dat heeft zeker met economie te maken. Maar economie is veel meer. Het heeft ook te maken met alles wat we hebben en wat we nog zouden willen hebben. En met grond en met mensen en met geld. Het heeft te maken met armoede en rijkdom. En steeds meer ook met onze Aarde, want mensen dachten lange tijd dat alles kan op onze Aarde. Nu horen we steeds vaker over opwarming van de Aarde, overconsumptie en vervuiling. Daar heeft economie ook mee te maken en daar hebben we heel lang niet bij stil gestaan. 

We gaan jullie uitleggen wat economie is. Maar we gaan het ook hebben over wat nodig is om de toekomst van de economie en van de Aarde, en dus ook van de mensen, dieren en planten die daar leven, zo vorm te geven, dat het voor iedereen zo leefbaar mogelijk is. Want we kunnen niet doorgaan met leven zoals we nu doen. We kunnen niet onbeperkt producten maken, gebruiken en weer weggooien. Er is eigenlijk een nieuw soort economisch denken nodig. Daar gaan we het in deze module over hebben.