Eerste werktuiggebruik bij bijen gezien

Datum: dec 2020

Bron: sciencedaily.com

Onderzoekers uit Canada hebben iets heel bijzonders onderzocht bij Vietnamese bijenkorven. Een van de vijanden van bijen zijn hoornaars, grote wespen die met een groep een bijenkorf ‘aanvallen’, de bijen doden en de larven en poppen meenemen als eten voor hun eigen jongen.

De onderzoekers zagen bij de ingang van de bijenkorven donkere vlekken. Die vlekken bleken hoopjes buffelmest te zijn. De bijen verzamelen mest en plakken dit met hun pootjes en mond bij de opening. De onderzoekers filmden dit en onderzochten vervolgens het gedrag van hoornaars. En wat bleek? De hoornaars kwamen veel minder vaak naar de bijenkorven met mest dan naar die zonder mest.

De onderzoekers weten nog niet waarom de hoornaars deze korven vermijden. Het kan zijn dat ze de geur vies vinden of dat ze met hun eigen geur een korf ‘merken’ en dat die geur verdwijnt door de mestgeur.

In ieder geval vinden de onderzoekers dat er duidelijk sprake is van werktuiggebruik! Wat een helden, die bijen!