Heeft een lockdown ook effect op dierentuindieren?

Datum: 14 maart 2021

Bron: Livescience.com

De lange lockdowns die er overal in de wereld zijn (geweest) hebben ook effect op dieren in dierentuinen. In dierentuinen in Zuid-Afrika en Groot-Brittannië vonden de verzorgers dat sommige dieren minder vrolijk leken. Er is daarom een onderzoek gestart waarbij de dieren geobserveerd werden tijdens een periode van lockdown en tijdens een periode wanneer er wel bezoekers waren. Toen men de onderzoeksresultaten vergeleek, bleek dat sommige dieren ander gedrag lieten zien in die perioden. Stokstaartjes waren vrolijker en speelden meer op momenten dat er publiek was, dan tijdens de lockdown-maanden. Pinguïns echter gedroegen zich hetzelfde met of zonder publiek. “We weten natuurlijk niet precies hoe de dieren zich voelden”, vertelt een van de onderzoekers. “Maar het leek alsof de stokstaartjes zich ook een beetje eenzaam voelden.”